Nắp Bịt Ngoài Phi 62
Mô tả

Nắp Phi 62 - Chất Liệu: HDPE Nguyên Sinh. - Màu : Dương.