Nắp Bịt Ngoài Phi 48
Mô tả

Nắp Phi 48 - Chất Liệu: HDPE Nguyên Sinh. - Màu : Dương.