Nắp Bịt Ngoài Phi 42
Mô tả

Nắp Phi 42 - Chất Liệu: HDPE Nguyên Sinh. - Màu : Dương.