Nắp Bịt Ngoài Phi 32
Mô tả

Nắp Phi 32 - Chất Liệu: HDPE Nguyên Sinh. - Màu : Dương.