Nắp Bịt Ngoài Phi 26
Mô tả

Nắp Phi 26 - Chất Liệu: HDPE Nguyên Sinh. - Màu : Dương.