Nắp Bịt Ngoài Phi 21
Mô tả

Nắp Phi 21 - Chất Liệu: HDPE Nguyên Sinh. - Màu : Dương.