Tầm nhìn

Trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa ngành, toàn cầu, mang lại những giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, đối tác, người lao động và xã hội.

Cung cấp những sản phẩm thương hiệu nhựa chất lượng quốc tế, giá hợp lý, thoả mãn nhu cầu khách hàng, góp phần phát triển đất nước.

Nghiêm túc và trung thực trong các mối quan hệ với đối tác, khách hàng và cán bộ nhân viên công ty.